Právě se nacházíte na stránce obsahující smlouvy. Úvod webu smlouvy je na adrese Smlouvy 2015

SMLOUVY.EU

poskytuje informace pro vybrané smlouvy zdarma nebo ke stažení, informační základna k obsahu a smluv.

Smlouvy

Pište smlouvy sami, rychle a přesně. Používejte vzory a smlouvy
podle nového občanského zákoníku 

Pod odkazem najdete přes 2000 vzorů smluv a podání podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přes 2000 formulářů úřadů, tisíce zákonů a vyhlášek, vzory životopisů, předlohy dopisů na CD k okamžitému použití, návody, naučné články a slovníky.

V následujícím přehledu uvádíme smlouvy, které nabízíme v uceleném kompletu smluv na CD:

 • Darovací smlouva – budoucí majetek
 • Smlouva o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Smlouva o tiché společnosti - tiché společnictví
 • Darovací smlouva – darování práva
 • Smlouva o plnění zpožděného dluhu ve splátkách
 • Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci
 • Darovací smlouva – darování věci
 • Smlouva o podnájmu bytu
 • Smlouva o úklidu kancelářských prostor
 • Darovací smlouva – ochranná známka
 • Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou
 • Smlouva o ukončení účasti společníka v korporaci
 • Dědická smlouva
 • Smlouva o poskytnutí detektivních služeb
 • Smlouva o úschově
 • Kolektivní smlouva
 • Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku 
 • Smlouva o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu
 • Licenční smlouva nakladatelská
 • Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo
 • Rámcová kupní smlouva
 • Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení
 • Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
 • Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci
 • Smlouva o postoupení smlouvy kupní
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele
 • Rozhodčí smlouva se spotřebitelem
 • Smlouva o postoupení smlouvy o dílo
 • Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
 • Smlouva a souhlas s vysláním na pracovní cestu
 • Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese
 • Smlouva o výměnku
 • Smlouva darovací – nemovitost
 • Smlouva o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
 • Smlouva o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
 • Smlouva dědiců o jiné výši dědických podílů
 • Smlouva o pracovní činnosti
 • Smlouva o výprose - výprosa
 • Smlouva komisionářská
 • Smlouva o pracovní pohotovosti
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva kupní - automobil
 • Smlouva o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
 • Smlouva o výpůjčce bytu k nepodnikatelskému užívání
 • Smlouva kupní - movitá věc
 • Smlouva o provedení práce
 • Smlouva o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
 • Smlouva kupní - nemovitost
 • Smlouva o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
 • Smlouva o výživném pro rozvedeného manžela
 • Smlouva kupní - Předávací protokol
 • Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu
 • Smlouva o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným
 • Smlouva kupní o prodeji zboží na splátky
 • Smlouva o přepravě osob
 • Smlouva o zániku členství v družstvu
 • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
 • Smlouva o přepravě věci
 • Smlouva o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické 
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • Smlouva o převedení části řádné dovolené
 • Smlouva o zaplacení mzdy naturálním plněním
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost
 • Smlouva o převodu družstevního podílu
 • Smlouva o započtení pohledávek
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouva o zápůjčce - nepeněžní
 • Smlouva o dílo - Předávací protokol
 • Smlouva o převodu nájmu
 • Smlouva o zápůjčce - peníze
 • Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
 • Smlouva o převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o změně obsahu pracovního poměru
 • Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
 • Smlouva o převodu podílu v korporaci
 • Smlouva o změně obsahu závazku
 • Smlouva o důchodu
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
 • Smlouva o zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Smlouva o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
 • Smlouva o zrušení reálného břemene – poskytování otopu
 • Smlouva o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
 • Smlouva o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání
 • Smlouva o náhradě škody způsobené zaměstnancem
 • Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
 • Smlouva o zřeknutí se dědického práva
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
 • Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité
 • Smlouva o zřízení práva stavby
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
 • Smlouva o převzetí dluhu
 • Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o nájmu movité věci
 • Smlouva o převzetí svěřených předmětů
 • Smlouva o zřízení služebnosti cesty
 • Smlouva o nájmu pozemku – parkovací místo
 • Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu
 • Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
 • Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání – měsíční nájemné
 • Smlouva o přistoupení k dluhu
 • Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – jednorázová cena nájmu
 • Smlouva o rozvázání pracovního poměru
 • Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – měsíční nájemné
 • Smlouva o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
 • Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – nájem za závazek
 • Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu
 • Smlouva o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu
 • Smlouva o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výstavní stánek
 • Smlouva o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
 • Smlouva o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání za účelem pořádání školení
 • Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů
 • Smlouva pachtovní - Pacht
 • Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule (billboardu)
 • Smlouva o sjednání zkušební doby
 • Smlouva příkazní
 • Smlouva o nájmu služebního bytu
 • Smlouva o skladování
 • Smlouva směnná
 • Smlouva o nápomoci při rozhodování
 • Smlouva o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost)
 • Smlouva společníků na dalším trvání společnosti
 • Smlouva o narovnání
 • Smlouva o společnosti - dříve sdružení
 • Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo
 • Smlouva o o bližším vymezení vážných provozních důvodů
 • Smlouva o srážkách ze mzdy
 • Zástavní smlouva budoucí k věci movité
 • Smlouva o obchodním zastoupení
 • Smlouva o srážkách ze mzdy a jiných příjmů spojenou s uznáním dluhu
 • Zástavní smlouva k nemovitosti
 • Smlouva o odděleném bydlení manželů
 • Smlouva o střežení osob
 • Zástavní smlouva k věci movité
 • Smlouva o odměně za oplodnění zvířete
 • Smlouva o termínu výplaty odstupného
 • Zprostředkovatelská smlouva

 


CD smlouvy

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kčvčetně DPH
CD Vzory smluv
S 2040 vzory smluv sestavíte sami, správně a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ a NOZ 2015)

CD Zákony

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kčvčetně DPH
CD Zákony
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Slovník pojmů

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kčvčetně DPH
CD Slovník pojmů
NOZ a ZOK 2015 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Informace a články

Požadovanou url nelze načíst ( http://www.legis.cz/RSS.aspx?rss=Clanky )
Všechny články
Smlouvy Více práv Podpora bezpečí Samostatnost
Nová terminologie
Copyright © 1999-2015 Smlouvy.EU Všechna práva vyhrazena.
 • Smlouvy podle aktuálních zákonů k dispozici na tomto webu ...

  Pište smlouvy sami, správně a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací2040 vzorů a smluv pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace …2040 smluv pro všechny situace. Aktuální smlouvy.
 • Zákony pro smlouvy a vzory, které v praxi potřebujete ...

  Zákony pro smlouvy na jednom místě s
  aktualizací 2x týdně / 365 dnů, to
  nabízí jeden z nejlepších produktů
  na trhu za minimální cenu ...

  více informacíZákony pro smlouvy platné od ledna 2014 na jednom místěZákony pro smlouvy platné od ledna 2014 na jednom místě
 • Vysvětlené pojmy pro smlouvy a smluvní typy dle NOZ …

  Hesla pojmy smluv
  vysvětluje podle NOZ
  velký slovník pojmů …

  více informacíVelký slovník pojmů hesel pro smlouvy 2015 …Velký slovník pojmů hesel pro smlouvy 2015 …
Smlouvy napíšete sami s pomocí vzorů a předloh. Tisíce vzorů zde ...
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).